ZöldKecskemét

ZöldKecskemét
Kecskemét MJV Önkormányzata a klímaváltozás mérséklésére és hatásainak kezelésére ZöldKecskemét néven átfogó projektet indít.
Kecskemét MJV Önkormányzata a klímaváltozás mérséklésére és hatásainak kezelésére ZöldKecskemét néven átfogó projektet indít. A projekt megvalósításával Kecskemét Önkormányzata hozzájárul az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdításához, valamint a kapcsolódó feltételek megteremtéséhez, a társadalom klímatudatosságának eléréséhez.
A program keretei
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a KEHOP Irányító Hatósága a klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás, illetve a klímatudatos magatartásformák elterjesztésére irányuló szemléletformáló tevékenységek megvalósítására „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című felhívást tett közzé, amelyre Kecskemét Önkormányzata sikerrel pályázott. 2020 júniusában elindult a KEHOP-1.2.1-18-2019-00248 azonosító számú „Kecskemét Megyei Jogú Város klímastratégiájának elkészítése és a városi szintű klímatudatosságot elősegítő szemléletformálás” című projekt, amelynek keretében az önkormányzat 2022. január 31-ig kívánja elérni a kitűzött célokat.
Green on green
A program szükségessége
Magyarországon a klímaváltozás a legnagyobb környezeti kockázatok egyike, amely nemcsak a gazdaságot, hanem közvetlenül a lakosság életmódját és életfeltételeit is érinti. Így mind a mitigáció (hatáscsökkentés), mind az adaptáció (alkalmazkodás) terén számos feladat áll az önkormányzatok előtt.
Kecskemét a környezetileg érzékeny és a klímaváltozás hatásainak leginkább kitett Duna-Tisza-közi Homokhátság legnagyobb települési központja. A talajvízszint jelentős csökkenése, a nyári hónapokban jelentkező vízhiány, a szárazodás jelei, a növekvő deflációs veszély, az időjárási szélsőségek komoly veszélyt jelenthetnek Kecskemét agrárgazdasági, vízgazdálkodási, termelésbiztonsági, energetikai, zöldfelületgazdálkodási, humánegészségügyi helyzetére, illetve ezeken keresztül a város hosszú távú élhetőségére.
A mitigáció kiemelt feladatai a növekvő energiahasználat, az egyéni autós közlekedés, és ezáltal a CO2 kibocsátás, levegő- és zajszennyezés, valamint az illegális talajvíz kivétel és a zöldfelületek beépítésének visszaszorítása. Az éghajlati modellszámítások alapján az átlaghőmérséklet a Duna-Tisza közén, a globális értékeknél is nagyobb mértékben fog növekedni, így a Homokhátság az ország egyik legsérülékenyebb, a változásoknak leginkább kitett térségévé válhat. A következő 30 év során, a Duna-Tisza közén az évi középhőmérséklet 0,5–1,9°C-kal növekedhet, és ezzel párhuzamosan a csapadék mennyisége várhatóan közel 10%-kal csökkenni fog, illetve a szélsőségek gyakoribb előfordulása lesz jellemző – növekedhet a szárazabb időszakok hossza és csökken a csapadékosabb évek száma. Az alkalmazkodás fő stratégiai jelentőségű feladatai közé tartozik a helyi vízkészletekkel történő felelős gazdálkodás (csapadék- és tisztított szennyvíz helyben tartása, takarékos vízhasználat) és a vízutánpótlás lehetőségeinek megteremtése, valamint a földhasználat észszerű átalakítása, amelyek egyaránt szolgálják Kecskemét és térségének természeti adottságainak megőrzését, illetve a táji erőforrások fenntartható hasznosítását. A fenti adatok alapján jól látható, hogy az éghajlatváltozással összefüggő, illetve a környezet- és természetvédelmi kérdéseknek egyre erőtejesebben kell megjelenniük az elkövetkező években az önkormányzat döntéseiben, amennyiben hosszú távon élhető települést kíván kialakítani. Ehhez szükséges mind a helyi vállalkozások, intézmények és civil szervezetek, mind pedig a lakosság együttműködése, közös gondolkodása, valamint mindehhez egy széles körű szemléletformálási és tájékoztatási tevékenység elindítása.
A program céljainak meghatározása
A klímaváltozással kapcsolatos szemléletformálással és a helyi klímastratégia kidolgozása révén bővülnek a lakosság, a helyi köz- és gazdasági szereplők klímaváltozással összefüggő ismeretei, amely következtében javul a klímaadaptációs intézkedések végrehajtásának hatékonysága.
A projekt céljai:
Green
Green Grass
A projekt tervezett tevékenységei